АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Адміністративні справи

Юридична фірма Miśkowicz Pach i Partnerzy в межах відділу адміністративного права здійснює комплексний юридичний супровід усіх справ в органах публічної адміністрації (органи державної влади та органи місцевого самоврядування), окружних адміністративних судах та Вищому адміністративному суді.

Ми надаємо юридичну допомогу, зокрема, у таких питаннях:

питання будівельного права, в т.ч. юридична допомога під час розгляду справ щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт (як інвесторам, так і іншим сторонам процесу), надання дозволу на введення в експлуатацію, реєстрацій, які є обов’язковими відповідно до норм будівельного права, а також у випадку самочинного будівництва;
питання у сфері проектування та планування просторового розвитку, в т.ч. юридична допомога під час проектування, оскарження планів просторового розвитку (на стадії адміністративного або судового оскарження), а також при задоволенні вимог власників та постійних користувачів нерухомості у зв’язку з введенням в дію плану забудови (компенсація, обмін нерухомості), юридична допомога з питань ухвалення містобудівних умов та локалізації державного будівництва;
аналіз можливостей інвентаризації нерухомості та реалізації інвестицій з точки зору вимог будівельного законодавства, правил просторового розвитку та охорони навколишнього середовища;
питання, пов’язані з т. зв. спеціальних законів, в т.ч. спецзакони про дороги та залізничні колії;
справи про відчуження (ми пропонуємо як юридичні послуги для суб’єктів, які вимагають повернення нерухомості, визнання недійсними актів, на підставі яких відбулося відчуження, компенсацій, так і юридичні послуги для суб’єктів, до яких пред’являються вимоги колишніх або поточних власників відчуженої нерухомості);
стягнення збитків з Державного казначейства, органів місцевого самоврядування та інших органів публічної влади у зв’язку з вилученням, відчуженням та використанням нерухомого майна наших клієнтів, а також в інших випадках, коли дії органів влади завдали збитків нашим клієнтам;
питання, що стосуються нерухомого майна, вилученого для облаштування доріг загального користування;
питання, що стосуються права охорони навколишнього середовища, геологічного та гірничого права;
всі інші питання, що стосуються правового стану нерухомого майна (справи щодо постійного користування та інші питання, пов’язані з управлінням нерухомим майном, придбання нерухомості іноземцями);
оскарження підзаконних нормативних актів місцевого самоврядування та інших ухвал та розпоряджень органів місцевого самоврядування (ґмін, повітів, воєводств);
питання, які стосуються здійснення ліцензування окремих видів господарської діяльності, отримання дозволів та концесій.
Хочемо наголосити, що особливе місце в практиці юридичної фірми Miśkowicz Pach i Partnerzy займають питання нерухомості та процедури, пов’язані з інвестиційно-будівельною діяльністю. Ця сфера детально описана в розділах веб-сайту «Нерухомість» та «Будівельне право».