ТРУДОВЕ ПРАВО

ТРУДОВЕ ПРАВО
Наша юридична фірма надає спеціалізовані послуги для підприємців у сфері індивідуального та колективного трудового права, а також представляє інтереси працівників у спорах з роботодавцями.

Ми пропонуємо:

– ведення кадрової документації, підготовка документів щодо встановлення трудових відносин, а також їх розірвання або припинення;
– представництво інтересів клієнта у трудових спорах, у тому числі щодо звільнення працівника за вчинення дисциплінарного проступку відповідно до трудового кодексу;
– підготовка проектів правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про оплату праці та фонд соціальних виплат підприємства, а також колективних договорів та галузевих угод;
– консультації та підготовка документації щодо обліку робочого часу;
– консультування та ведення передбаченої законодавством документації під час реструктуризації роботодавця, зокрема при переведенні робочого місця до нового роботодавця;
– розгляд та підготовка договорів і документів, пов’язаних з наданням підприємцям послуг на підставі, відмінній від трудового договору (цивільно-правові договори, самозайнятість);
– юридичний супровід працевлаштування членів правління та довірених осіб, а також питання винагороди членів наглядової ради, у тому числі підготовка контрактів та управлінських договорів;
– підготовка юридичної документації щодо передачі майна працівникам, недопущення конкуренції під час трудових відносин та після їх припинення, а також дотримання конфіденційності;
– проведення процедури та підготовка документації щодо звільнення з причин, які не залежать від працівників;
– перевірка кадрової документації, зокрема особових справ працівників і табелів обліку робочого часу;
– представництво інтересів клієнтів у справах щодо отримання дозволу на працевлаштування іноземців.