БАНКРУТСТВО

БАНКРУТСТВО
БАНКРУТСТВО ТА РЕСТРУКТУРАЦІЯ

Дедалі частіше в польських реаліях економіки процедури реструктуризації та банкрутства застосовуються відповідно до їхнього справжнього призначення, яке полягає в тому, щоб максимально задовольнити та захистити інтереси кредиторів ще під час функціонування підприємства-боржника або початку нового етапу його діяльності. Водночас у згаданих процедурах важливу роль відіграє впорядкування відносин між кредиторами та боржником, а також між самими кредиторами чи їхніми групами, які часто мають різний погляд на вирішення тих чи інших питань.

Правильний підхід до процедур реструктуризації та банкрутства, зокрема впровадження, пов’язаних з ними, відповідних рішень на ранніх етапах, створює можливість вийти або навіть уникнути ситуацій, які, здавалося б, є безнадійними.

Більше того, незважаючи на наявність великої кількості учасників та органів влади, активна участь окремих кредиторів у реструктуризації/банкрутстві боржника в кінцевому результаті забезпечує найкращий захист їхніх вимог.

Наші юристи займаються реструктуризацією та банкрутством у багатьох аспектах.

Ми пропонуємо нашим клієнтам, зокрема:

підготовку позовів про банкрутство підприємців від імені кредитора/боржника;
підготовку позовів про визнання фізичної особи банкрутом;
юридичну допомогу та супровід боржника щодо виконання його зобов’язань під час процедури реструктуризації / банкрутства, у тому числі комунікацію з арбітражними керуючими;
аналіз пропозицій;
подання претензій та подання заперечень на вимоги заявника;
юридичну допомогу та представництво членів правління з питань відповідальності за зобов’язаннями господарських товариств;
консультування щодо участі в аукціонах, організованих під час провадження у справі про банкрутство;
розгляд справ щодо незаконних дій боржника за так званими пауліанськими скаргами;
юридичний супровід в питаннях, що стосуються заборони підприємницької діяльності.