partner

Ельжбета Міськович

ЮРИСКОНСУЛЬТ

• Окружна палата юрисконсультів у Кракові - юрисконсульт
• Ягеллонський університет, факультет права та управління – спеціальність правознавство

• адміністративне право
• нерухомість
• договірне право
• податкове право
• соціальна допомога
• правові аспекти фінансування науки

• англійська
• німецька

Юрисконсульт Ельжбета Міськович має досвід надання юридичних послуг як суб'єктам господарювання, так і суб'єктам публічного права. У сфері обслуговування суб’єктів господарювання спеціалізується на адміністративному судочинстві, податковому праві, соціальній допомозі, господарських договорах та питаннях, пов’язаних з регулюванням правового стану нерухомого майна. Маючи 6-річний досвід роботи юрисконсультом у Національному центрі науки, має значні знання з правових питань, пов’язаних із фінансуванням, реалізацією та врегулюванням науково-дослідних проектів. Є автором публікацій у галузі податкового права.