Wczytywanie...

Własność intelektualna

Prawo własności intelektualnej

W ramach obsługi prawnej świadczonej przez Miśkowicz Pach i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie, prawnicy i radcowie prawni z naszej Kancelarii doradzają Klientom w sprawach związanych z własnością intelektualną (m.in. prawa autorskie, znaki towarowe, wzory przemysłowej, wzory użytkowe, patenty, tajemnica przedsiębiorstwa):

  • Wspieramy przedsiębiorstwa oraz współpracujemy z działami prawnymi firm w projektach wymagających szczególnej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie własności intelektualnej.
  • Przygotowujemy umowy obejmujące swym przedmiotem sferę własności intelektualnej – umowy licencyjne, przenoszące prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, transfery nowych technologii, know-how, umowy o zachowaniu poufności.
  • Sporządzamy analizy i audyty w przedmiocie naruszeń i zgodności z prawem korzystania z praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, m.in. znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów.
  • Opracowujemy opinie na temat zdolności rejestracyjnej przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych.
  • Doradzamy w sprawach związanych z tworzeniem oraz ochroną marki handlowej, oznaczeń przedsiębiorstwa, przygotowujemy dokumentację na potrzeby zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego.
  • Reprezentujemy przedsiębiorców indywidualnych, spółki osobowe jak i kapitałowe w postępowaniach rejestrowych i spornych przed Urzędem Patentowym RP w Warszawie oraz przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Allicante.
  • Występujemy w imieniu Klientów w postępowaniach sądowych.