Wczytywanie...

Rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

Na początku stycznia do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu, jednak już teraz warto zapoznać się z planowanymi zmianami, które śmiało można określić jako rewolucyjne.

Czytaj więcej

Czym jest opłata adiacencka?

płata adiacencka została zdefiniowana w art. 4 pkt 11 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.) jako opłata ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa…

Czytaj więcej

ROSZCZENIE WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH ZWIĄZANE Z UCHWALENIEM LUB ZMIANĄ PLANU MIEJSCOWEGO

Na obszarze Krakowa obowiązuje 139 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kolejne 63 plany są sporządzane. Oznacza to, że 48,3% powierzchni Krakowa objęte zostało planami miejscowymi1.

Czytaj więcej