Wczytywanie...

E-commerce

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną firmom świadczącym swe usługi drogą elektroniczną, obejmującą m.in.

  • sporządzanie regulaminów sklepów internetowych z uwzględnieniem przepisów konsumenckich oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • przeprowadzanie audytów zawartości stron internetowych oraz regulaminów sklepów internetowych pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych, spełnienia obowiązków informacyjnych oraz pozostałych wymogów przepisów prokonsumenckich;
  • bieżące doradztwo w sprawach związanych z funkcjonowaniem sklepów oraz portali internetowych;
  • doradztwo prawne w kwestiach związanych z realizacją wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, obejmujące m. in. przeprowadzanie audytów w zakresie przyjętych rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych w firmie, opracowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji;
  • prowadzenie spraw związanych z naruszeniem praw w wyniku świadczenia usług drogą elektroniczną, poprzez czyny nieuczciwej konkurencji, naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, czy przesyłanie niezamówionych informacji handlowych.