Wczytywanie...

Blog

Wydanie niezabezpieczonego pendriva podstawą nałożenia kary na Prezesa Sądu

W lutym tego roku WSA w Warszawie utrzymał decyzję PUODO nakładającą karę pieniężną na Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu za naruszenie zasady poufności i integralności danych. Naruszenie polegało na wydaniu kuratorowi sądowemu niezabezpieczonego nośnika danych w postaci pendriva. Na tym pendrivie zostały zapisane dane 400 osób podlegających nadzorowi kuratorskiemu. Pendrive następnie został przez tegoż kuratora zgubiony.

Czytaj więcej

Ciasteczka ponownie na tapecie

Być może zauważyliście, że wiele stron internetowych w ostaniem czasie zmieniło swoje informacje o plikach cookies i sposoby pozyskiwania zgód na nie. Może się to wiązać z decyzją PUODO wydaną w sprawie iSecure Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Prosta spółka akcyjna

Pierwszego lipca 2021 r. w życie wchodzi zmiana Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca do polskiego porządku prawnego prostą spółkę akcyjną (PSA), która ma stanowić pomost pomiędzy obecnymi spółkami kapitałowymi a spółkami osobowymi, łączący osobowość prawną spółki i brak osobistej odpowiedzialności akcjonariuszy za jej zobowiązania z elastycznym i odformalizowanym sposobem kształtowania i zarządzania spółką.

Czytaj więcej

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie – problemy i wyzwania

Rozwój technologiczny, jakiego jesteśmy świadkami przynosi jednostkom i zorganizowanym podmiotom zarówno wiele możliwości, jak i wyzwań. Niesie on za sobą zagrożenie dla środowiska, którego wszyscy są coraz bardziej świadomi. Ruchy ekologiczne coraz częściej mają wpływ na politykę państw i organizacji międzynarodowych w zakresie stanowienia prawa.

Czytaj więcej

Zaskarżenie decyzji Komisji Europejskiej przez osoby fizyczne i prawne – procedura i reprezentacja

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przewidział możliwość zaskarżenia decyzji Komisji Europejskiej w indywidualnej sprawie. Instrumentem, który temu służy, jest skarga o stwierdzenie nieważności. Jest to rodzaj kontroli bezpośredniej, a dla wniesienia skargi nie musi toczyć się żadne postępowanie przed sądem krajowym. Procedura ta jednak jest skomplikowana, a dla dochodzenia swoich praw obowiązkowe jest zastępstwo profesjonalnego pełnomocnika.

Czytaj więcej