Wczytywanie...

Blog

Prosta spółka akcyjna

Pierwszego lipca 2021 r. w życie wchodzi zmiana Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca do polskiego porządku prawnego prostą spółkę akcyjną (PSA), która ma stanowić pomost pomiędzy obecnymi spółkami kapitałowymi a spółkami osobowymi, łączący osobowość prawną spółki i brak osobistej odpowiedzialności akcjonariuszy za jej zobowiązania z elastycznym i odformalizowanym sposobem kształtowania i zarządzania spółką.

Czytaj więcej

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie – problemy i wyzwania

Rozwój technologiczny, jakiego jesteśmy świadkami przynosi jednostkom i zorganizowanym podmiotom zarówno wiele możliwości, jak i wyzwań. Niesie on za sobą zagrożenie dla środowiska, którego wszyscy są coraz bardziej świadomi. Ruchy ekologiczne coraz częściej mają wpływ na politykę państw i organizacji międzynarodowych w zakresie stanowienia prawa.

Czytaj więcej

Zaskarżenie decyzji Komisji Europejskiej przez osoby fizyczne i prawne – procedura i reprezentacja

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przewidział możliwość zaskarżenia decyzji Komisji Europejskiej w indywidualnej sprawie. Instrumentem, który temu służy, jest skarga o stwierdzenie nieważności. Jest to rodzaj kontroli bezpośredniej, a dla wniesienia skargi nie musi toczyć się żadne postępowanie przed sądem krajowym. Procedura ta jednak jest skomplikowana, a dla dochodzenia swoich praw obowiązkowe jest zastępstwo profesjonalnego pełnomocnika.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo danych osobowych a korzystanie z poczty e-mail. Wnioski z Księgi Bezpieczeństwa Komunikacji Elektronicznej w Pracy Radcy Prawnego (cz. 2)

Niedawno, 10.10.2020 r. opublikowana została Księga Bezpieczeństwa Komunikacji Elektronicznej w Pracy Radcy Prawnego (cz. 2) poświęcona zagadnieniu bezpieczeństwa korzystania z popularnych usług poczty elektronicznej oraz usług chmurowych.

Czytaj więcej

WorkTime – Nowe narzędzie zwiększania przychodów

Od samego początku prowadzenia kancelarii prawnej towarzyszyła mi myśl, jak najefektywniej zorganizować pracę zarówno sobie, jak i wszystkim osobom, które zdecydowały się na współpracę z ze mną. Myślę, że początkiem każdego dużego i małego sukcesu jest dobry „warsztat” pracy, wykorzystujący maksymalnie dostępne rozwiązania informatyczne. Zakładałem, że musi to być prosty, intuicyjny program, który nie tylko będzie mierzył czas pracy, ale pozwoli mi na ocenę efektywności pracy poszczególnych osób, dochodowość danych projektów czy powiąże planowanie i organizowanie zadań z ich późniejszym rozliczeniem. Z taką myślą zacząłem poszukiwania i testy…

Czytaj więcej