Wczytywanie...

Rzecznik patentowy

RZECZNIK PATENTOWY

Cały czas pracując nad rozszerzeniem oferty wsparcia naszych Klientów, Kancelaria Miśkowicz Pach i Partnerzy rozpoczęła współpracę z rzecznikiem patentowym Cyrylem Romejko, co pozwala nam jeszcze bardziej kompleksowo i w szerszym zakresie pomóc naszym Klientom w sprawach związanych z własności intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem praw własności przemysłowej takich jak wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe.

Przez współpracę z Kancelarią Miśkowicz Pach i Partnerzy Kancelarii mogą Państwo korzystać z usług rzecznika patentowego, które obejmują:

ZNAKI TOWAROWE

 • Kompleksowe wsparcie w celu zapewnienia ochrony oznaczeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Także na etapie tworzenia nazwy firmy, nazwy produktu, logo, znaku towarowego.
 • Zabezpieczenie i ochrona praw do firmy.
 • Badanie „czystości” znaków towarowych, ocena ryzyka oraz prowadzenie postępowań rejestracyjnych – pomoc przy uzyskaniu na nie ochrony przez rejestrację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, całej Unii Europejskiej (Znak Towarowy Unii Europejskiej), jak i też w poszczególnych krajach europejskich oraz pozaeuropejskich (np. na terytorium USA, w krajach azjatyckich) w drodze rejestracji w trybie międzynarodowym.

 

BADANIA STANU TECHNIKI I OPINIA O INNOWACYJNOŚCI

 • Badanie stanu techniki stanu techniki na potrzeby oceny zdolności rejestrowej i nowości wynalazku, wzoru użytkowego, czy też wzoru przemysłowego.
 • Opracowywanie raportów ze stanu techniki oraz, w oparciu o wyniki analizy – tworzenie opinii o innowacyjności, które mogą być wykorzystywane w postępowaniach o udzielenie dotacji celem potwierdzenia innowacyjności przedstawionej technologii.

 

WZORY PRZEMYSŁOWE

 • Ochrona kształtu produktu.
 • Rejestracja wzorów przemysłowych, zarówno przed Urzędem Patentowym RP, jak i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), co pozwala uzyskać ochronę w formie wzoru wspólnotowego obowiązującego na terenie całej Unii Europejskiej.
 • Wsparcie przy uzyskiwaniu ochrony wzorów przemysłowych poza granicami UE.
 • Ochrona niezarejestrowanych wzorów przemysłowych.

 

REPREZENTACJA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Ochrona interesów Klientów w postępowaniach przed sądami i urzędami w sprawach z zakresu własności intelektualnej.
 • Wsparcie i reprezentacja w postępowaniach rejestrowych, sprzeciwowych, spornych – ochrona zarejestrowanego prawa np. do znaku towarowego, działania przeciwko oznaczeniom naruszającym to prawo.
 • Dochodzenie i zabezpieczanie roszczeń związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, np. wykorzystanie cudzego znaku towarowego, wykorzystanie utworów bez zgody twórcy/właściciela praw autorskich.