Wczytywanie...

Windykacja

Windykacja należności

Kancelaria, w ramach świadczenia kompleksowej i skutecznej obsługi prawnej Spółek oraz Klientów indywidualnych, oferuje również usługi dochodzenia należności od Dłużników, także na etapie przedsądowym. W tym celu utworzony został specjalny dział windykacji należności.

Metody działania

W ramach usług windykacyjnych podejmujemy szereg działań, mających na celu skuteczną egzekucję należności, nie tylko od Dłużników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Krakowa, ale również na obszarze całej Polski. Podejmowane środki prawne dostosowane są do konkretnej sytuacji każdego Klienta, tak by jak najszybciej i jak najniższym kosztem uzyskał swoją wierzytelność. Kancelaria prawna w szerokim zakresie korzysta z różnorodnych instrumentów prawnych, przysługujących Wierzycielom w trakcie dochodzenia swoich roszczeń od Dłużników.

Etap polubownego dochodzenia roszczeń

W imieniu naszych Klientów przygotowujemy przedsądowe wezwania do zapłaty oraz wystosowujemy upomnienia przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Prowadzimy również postępowania zabezpieczające na mieniu Dłużników, w szczególności w postaci zajęcia rachunków bankowych, przysługujących im wierzytelności, ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości, zakazu zbywania i obciążania nieruchomości oraz ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem Dłużnika. Podejmujemy wreszcie próby ugodowego zakończenia sprawy przed sądem.

Etap sądowego dochodzenia roszczeń

Radcowie prawni z naszej Kancelarii posiadają długoletnie doświadczenie w sądowym dochodzeniu należności w trybie nakazowym, upominawczym oraz zwykłym. Jeśli istnieją ku temu przesłanki, prowadzimy także elektroniczne postępowaniu upominawcze.

Etap egzekucji należności

Oferujemy reprezentację naszych Klientów także w trakcie postępowań egzekucyjnych, zarówno sądowych, jak i administracyjnych. Podejmujemy się poszukiwania majątku Dłużników, w tym prowadzenia postępowań o wyjawienie majątku dłużników. Nasza Kancelaria posiada również bogate doświadczenie w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz zgłoszeń wierzytelności. Wreszcie, w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko Spółkom, wszczynane są postępowania sądowe o zapłatę przeciwko wspólnikom spółek osobowych oraz członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Prowadzimy również postępowania o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skargi pauliańskie).

Efekty podejmowanych działań

Dzięki nawiązanej dotychczas współpracy radców prawnych z naszej Kancelarii z Komornikami Sądowymi z Krakowa oraz innych miast, prowadzone postępowania egzekucyjne przebiegają sprawnie i pozwalają szybciej zaspokoić roszczenia naszych Klientów. Niejednokrotnie również pisma profesjonalnego prawnika, w postaci np. wezwań do zapłaty, wywołują skuteczny efekt i mobilizują Dłużników do niezwłocznej spłaty swoich zobowiązań.
Warto więc powierzyć naszej Kancelarii Państwa sprawę nie tylko na czas postępowania sądowego, ale także na późniejszym etapie.