Wczytywanie...

Ochrona danych osobowych

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie prawnych aspektów ochrony danych osobowych oraz RODO. Dla Państwa wygody i lepszej orientacji podzieliliśmy typowe zagadnienia na pakiety tematyczne. Pakiety można łączyć lub wybierać tylko niektóre ich elementy.

Pakiet „INFO”

 • Identyfikacja procesów – tabele
 • Klauzule informacyjne dla stron umów
 • Klauzule informacyjne dla reprezentantów osób prawnych
 • Wzory zapisów w umowach na temat przetwarzania danych

 

Pakiet „MARKETING”

 • Identyfikacja procesu – tabela
 • Polityka prywatności na stronę www
 • Działalność na portalach społecznościowych
 • Cookies, narzędzia analityczne
 • Zgody na kontakt marketingowy

 

Pakiet „OUTSOURCING”

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania
 • Analiza dotychczas zawartych umów powierzenia przetwarzania
 • Rejestr umów powierzenia przetwarzania

 

Pakiet „EMPLOYEE”

 • Identyfikacja procesów – tabele
 • Klauzule informacyjne dla kandydatów do zatrudnienia
 • Klauzule informacyjne dla pracowników
 • Klauzule informacyjne dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie/dzieło
 • Dane osobowe przy świadczenia dodatkowych (sportowych, medycznych, ubezpieczeniowych)
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenia osób upoważnionych

 

Pakiet „INHOUSE”

 • Polityka bezpieczeństwa
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • Rejestr udzielonych upoważnień
 • Rejestr udostępnień
 • Rejestr incydentów naruszenia danych osobowych
 • Instrukcja zarzadzania systemem informatycznym
 • Instrukcja postępowania wobec naruszeń
 • Instrukcja zgłaszania naruszeń
 • Instrukcja przy zawieraniu umów

 

Pakiet „FULL”

 • Wszystkie powyższe
 • Analiza poszczególnych procesów przetwarzania danych – wzory dla analizy ryzyka, analizy konieczności ustanawiania IODO i przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych osobowych
 • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych – wzór
 • Lista rodzajów zabezpieczeń – sugerowane/przykładowe zabezpieczenia wynikające z praktyki, orzeczeń oraz wytycznych
 • Inne rejestry oraz instrukcje – wg indywidualnych potrzeb
 • Szkolenie dla personelu na temat sposobu pracy z dokumentami