Wczytywanie...

Obsługa prawna branży IT

Umowy:

 

 • B2B (Business to Business) – np. z deweloperami lub innymi niezależnymi wykonawcami; przeniesienie praw IP, zachowanie poufności, zakaz konkurencji, kary umowne, wykorzystanie sprzętu i kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 • NDA (Non Disclosure Agreement) – umowy o zachowaniu poufności z przyszłymi lub obecnymi kontrahentami oraz personelem;
 • FA (Framework Agreement) – ramowe umowy o współpracy, znajdujące doprecyzowanie w innych umowach lub bezpośrednio w SoW; odpowiedzialność wykonawcy pod kątem prawnym: dzieło czy usługa?, rękojmia, gwarancja, ograniczenie zakresu odpowiedzialności, przeniesienie praw IP, zachowanie poufności, zakaz konkurencji, kary umowne, właściwe prawo i sąd przy współpracy z podmiotami zagranicznymi;
 • GTC (General Terms and Conditions) – ogólne warunki współpracy proponowane przez jedną ze stron; w standardowych przypadkach znacznie skracają czas negocjowania umów, w innych stanowią bazę do opracowania indywidualnych porozumień;
 • MA (Maintenance Agreement) – umowy utrzymaniowe; zasady dostępności, zakres odpowiedzialności, usługi dodatkowe, rozliczenia, poufność;
 • TAAS (Teaming as Service) – outsourcing specjalistów; świadczenie usług przez wybranych specjalistów wykonawcy na rzecz klienta zewnętrznego; kwestie konkurencji, wynagrodzenia, dostępności, poufności, praw IP;
 • SoW (Statement of Work) – inaczej zamówienia precyzujące warunki współpracy w zakresie konkretnych projektów wymagających szczegółowych uregulowań;
 • MOU (Memorandum of Understanding), LoI (Letter of Intent) – wstępny etap współpracy w celu stworzenia nowego produktu lub pozyskania klienta;
 • DPA (Data Processing Agreement) – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych; zakres obowiązków i odpowiedzialności, kary umowne, stosowane zabezpieczenia, czas powierzenia, klauzula poufności, podwykonawcy, audyty;
 • SCC (Standard Contract Clauses) – obowiązkowe umowy regulujące przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy np. USA, Chiny, czy, od 01.01.2021, Wielka Brytania.

 

Dalsze doradztwo:

 

 • organizacja i podstawy zatrudnienia/współpracy w firmie – deweloperzy, pracownicy biurowi, stanowiska kierownicze, agenci;
 • Co-working – prawne aspekty: umowa, prawa i obowiązki udostępniającego i użytkowników; aspekty bezpieczeństwa;
 • Non-solicitation – stan prawny, zakres możliwych działań i zabezpieczeń;
 • IP – prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, know-how;
 • Corporate – struktura właścicielska, przekształcenia, zakaz konkurencji, KRS, CRBR.