Wczytywanie...

Prawo upadłościowe

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Coraz częściej w polskich realiach gospodarczo-rynkowych procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe postrzegane są w zgodzie z ich faktyczną funkcją, którą jest możliwie największe zaspokojenie i ochrona interesów wierzycieli przy zachowaniu działającego przedsiębiorstwa dłużnika lub rozpoczęciu przez niego nowego etapu funkcjonowania. Jednocześnie, w ramach wspomnianych działów, istotną rolę odgrywa uporządkowanie relacji tak pomiędzy wierzycielami, i dłużnikiem, jak i wśród samych wierzycieli, bądź ich grup, prezentujących często odmienne strategie działania.

Właściwe podejście do problematyki restrukturyzacyjno-upadłościowej, w szczególności wdrożenie objętych nią rozwiązań na wczesnym etapie, stwarza szansę na zażegnanie lub wręcz uniknięcie sytuacji, które pozornie mogą wydawać się bez wyjścia.

Co więcej, pomimo występowania wielu uczestników i organów, aktywny udział poszczególnych wierzycieli w restrukturyzacji/upadłości dłużnika zapewnia ostatecznie najlepszą ochronę ich roszczeń.

Prawnicy Kancelarii zajmują się restrukturyzacjami oraz upadłościami w wielu aspektach.

Naszym Klientom oferujemy w szczególności:

 

  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w imieniu wierzyciela/dłużnika;
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • pomoc prawną oraz wsparcie dłużnika w zakresie wypełniania jego obowiązków w toku postępowania restrukturyzacyjnego/upadłościowego, w tym w kontaktach z nadzorcą/zarządcą/syndykiem;
  • analizę propozycji układowych;
  • zgłaszanie wierzytelności oraz wnoszenie sprzeciwów od listy wierzytelności;
  • pomoc prawną oraz reprezentację członków zarządu w sprawach dotyczących odpowiedzialności za zobowiązania spółek kapitałowych;
  • doradztwo w zakresie udziału w przetargach organizowanych w toku postępowania upadłościowego;
  • prowadzenie spraw ze skarg pauliańskich dotyczących działań podjętych przez dłużnika;
  • obsługę prawną w sprawach dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.