Wczytywanie...

Prawo spółek

Rejestracja spółki z o.o.

 

Wybór formy prawnej działalności to pierwsza, poważna decyzja, jaką musi podjąć przedsiębiorca. Rejestracja spółki z o.o, czyli najpopularniejszej w Polsce spółki handlowej, nie nastręcza poważnych problemów. Rodzi się jednak pytanie, czy zawsze ta właśnie forma jest dla tworzącego się podmiotu optymalna. Przyszli przedsiębiorcy do wyboru mają całą gamę możliwości, od jednoosobowej działalności gospodarczej, przez spółki osobowe na kapitałowych kończąc. Każda z form ma swoje mocne i słabe strony. Raz podjęta decyzja regulować będzie sposób funkcjonowania firmy w aspektach organizacyjnych i finansowych. Aby uniknąć błędów w tej materii, warto skorzystać z merytorycznego wsparcia radców prawnych.

Miśkowicz Pach i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie prowadzi obsługę prawną w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, zmian w umowach i statutach spółek, przygotowywanie projektów porozumień między wspólnikami/akcjonariuszami oraz umów inwestycyjnych.

Oferujemy:

 

    • Doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywanie projektów umów i statutów spółek handlowych oraz cywilnych, doradztwo w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, przygotowywanie projektów porozumień między wspólnikami/akcjonariuszami oraz umów inwestycyjnych, reprezentowanie Klienta w postępowaniach rejestrowych (rejestracja spółek w tym sp. z o.o., jawnych, komandytowych, cywilnych, akcyjnych; rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym).
    • Zakładanie spółek oraz przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce oraz spółek przez podmioty zagraniczne, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części, wnoszenie aportów do spółek, prowadzenie dokumentacji korporacyjnej, przygotowania zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, zebrań zarządu i rady nadzorczej.
    • Prowadzenie sporów korporacyjnych, transakcje na udziałach/akcjach, zmiany w strukturze kapitału zakładowego: podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, umarzanie akcji, dopłaty, przekształcenia spółek.
    • Podziały spółek, połączenia spółek, trasngraniczne łączenia, transakcje M&A, inwestycje FDI (Foreign Direct Investments), likwidacja spółek.

 

Zakładając spółkę z pomocą naszej kancelarii w Krakowie, wszystkie formalności staną się o wiele prostsze. Jeśli więc planujecie Państwo rozpocząć własną działalność gospodarczą, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Otrzymacie u nas wsparcie merytoryczne oraz praktyczne wskazówki jak zarejestrować spółkę. Dostarczymy wszelkich niezbędnych informacji, a cały proces rejestracji firmy będzie o wiele mniej skomplikowany.

Z Kancelarią Miśkowicz Pach i Partnerzy rejestracja firmy nie będzie stanowić wyzwania. Zapraszamy do kontaktu osobistego (Kraków ul. Armii Krajowej 19), telefonicznego oraz mailowego.