Wczytywanie...

Zgłoszenie sprzedaży nieruchomości w użytkowaniu wieczystym – nowelizacja ustawy

Dnia 31 sierpnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zmiana objęła m.in. sprawy dotyczące zgłoszenia przez przedsiębiorcę chęci nabycia nieruchomości będącej w jego użytkowaniu wieczystym i obejmuje zarówno zasady, jak i terminy dokonywania zgłoszenia.

 

Zgodnie z przepisami ustawy przedsiębiorca, który chce skorzystać z prawa do zgłoszenia chęci nabycia nieruchomości będącej w jego użytkowaniu wieczystym ma czas do 31 sierpnia 2024 r. W tym terminie należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu, którego właściwość jest ustalana w powiązaniu z organem będącym właścicielem danej nieruchomości.

 

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje szereg zasad, pod jakimi może nastąpić nabycie nieruchomości przez obecnego użytkownika wieczystego. Zasady te odnoszą się zarówno do cech samego użytkownika wieczystego, jak również do cech nieruchomości objętej użytkowaniem wieczystym. Nowa przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzają również zasady ustalania ceny, po jakiej nastąpi sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.

 

Nabycie nieruchomości w tym trybie powoduje wygaśnięcie umowy o użytkowanie wieczyste, a co za tym idzie brak obowiązku dalszego uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

 

Jeżeli są Państwo przedsiębiorcami będącymi jednocześnie użytkownikami wieczystymi nieruchomości i rozważają Państwo nabycie nieruchomości od organu będącego jej właścicielem, zapraszamy do kontaktu. Wyjaśnimy wszystkie zasady nabycia nieruchomości w tym trybie, jak również pomożemy Państwu w realizacji procedury przewidzianej nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Powrót