Wczytywanie...

Urlopy rodzicielskie – rodzaje, przesłanki oraz zasady wykorzystywania z uwzględnieniem zmian po nowelizacji

Nowelizacja Kodeksu Pracy, która weszła w życie dnia 2 stycznia 2016 roku, wprowadziła szereg zmian w zakresie uprawnień rodzicielskich pracowników.

Czytaj więcej

Zwolnienie pracownika na urlopie – kiedy jest możliwe?

Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy: „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika…”. Uregulowanie to jest regułą, od której oczywiście istnieją wyjątki. Wówczas wypowiedzenie umowy o pracę w niektórych sytuacjach będzie zgodne z prawem pracy.

Czytaj więcej

Nadgodziny a prawo pracy

Przepisy Kodeksu Pracy dopuszczają możliwość pracy w godzinach nadliczbowych w ściśle określonych przypadkach.

Czytaj więcej

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA (zwolnienie dyscyplinarne)

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy jest nadzwyczajnym sposobem ustania stosunku pracy, które w kodeksie pracy uregulowane zostało w art. 52 jako rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Czytaj więcej