Wczytywanie...

Zaskarżenie decyzji Komisji Europejskiej przez osoby fizyczne i prawne – procedura i reprezentacja

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przewidział możliwość zaskarżenia decyzji Komisji Europejskiej w indywidualnej sprawie. Instrumentem, który temu służy, jest skarga o stwierdzenie nieważności. Jest to rodzaj kontroli bezpośredniej, a dla wniesienia skargi nie musi toczyć się żadne postępowanie przed sądem krajowym. Procedura ta jednak jest skomplikowana, a dla dochodzenia swoich praw obowiązkowe jest zastępstwo profesjonalnego pełnomocnika.

Czytaj więcej