Wczytywanie...

Rezygnacja ze „zwykłego podpisu elektronicznego” przy rejestracji spółki z o.o. przez Internet

W obecnym stanie prawym, Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość zawiązywania przez Internet trzech rodzajów spółek, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej. Największą popularnością wśród przedsiębiorców decydujących się na założenie spółki z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego cieszy się spółka z o.o. - według statystyk, w okresie od stycznia 2012 roku do listopada 2015 roku, w trybie S-24 zawiązano aż 36.678 takich spółek. Jedną z determinant powyższego, była stosunkowo odformalizowana procedura założenia spółki z o.o., w tym przede wszystkim możliwość podpisania umowy spółki oraz wniosku o jej rejestrację z wykorzystaniem tzw. „zwykłego podpisu elektronicznego”. Aktualnie, rząd pracuje jednak nad nowelizacją, przewidującą rezygnację z tego rozwiązania.


Zwykły podpis elektroniczny oraz ryzyko związane z jego stosowaniem
  

Do złożenia zwykłego podpisu elektronicznego wystarcza obecnie założenie konta w systemie teleinformatycznym portalu S-24 oraz aktywacja podpisu MS. Do dokonania tych czynności wymagane jest z kolei podanie ograniczonej liczby informacji, do których należą: imiona i nazwisko, adres e-mail, numer PESEL oraz adres. W uzasadnieniu projektu nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych wskazano, że powyższe rozwiązanie może wiązać się z nadużyciami przy rejestracji spółek z o.o. za pośrednictwem portalu S-24, bowiem możliwość stosowania zwykłego podpisu elektronicznego nie daje stuprocentowej pewności, że osoba składająca podpis, faktycznie jest osobą, która została wskazana jako zawierająca umowę spółki. Niezależnie od faktu stosunkowo niewielkiej liczby zidentyfikowanych nadużyć związanych z rejestracją spółki z o.o. przez Internet (40 przypadków na ponad 36 tysięcy zarejestrowanych spółek), autorzy nowelizacji wskazują na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa obrotu. Z kolei w ocenie Konfederacji Lewiatan, wprowadzane zmiany mają na celu niepotrzebne zaostrzenie wymogów dotyczących założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a ich efektem będzie zmniejszenie ilości spraw rozpoznawanych w trybie "internetowym" a co za tym idzie większe obłożenie sądów rejestrowych.


Podpis kwalifikowany oraz podpis EPUAP
  

Perspektywy prezentowane przez Konfederację Lewiatan wydają się być prawdopodobne. Zgodnie bowiem z projektowaną zmianą, do zawarcia umowy spółki z o.o. w trybie „internetowym” jak również do złożenia wniosku o wpis takiej spółki do KRS wykorzystywane mają być: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku rejestracji przez portal S-24 spółek jawnych i komandytowych). Złożenie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP wymaga założenia konta na platformie udostępnianej przez stronę http://epuap.gov.pl/ oraz złożenia wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Potwierdzenie profilu zaufanego wymaga z kolei udania się do urzędu z dowodem osobistym lub paszportem. Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata a autoryzacja czynności odbywa się przy użyciu kodów SMS.

 

Jeśli chodzi o podpis kwalifikowany przy rejestracji spółek on-line, może on być realizowany przy użyciu karty Certum opracowanej przez firmę Unizeto Technologies S.A. w Szczecinie lub karty PWPW opracowanej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Podpisy te można uzyskać za pośrednictwem stron internetowych, odpowiednio: http://www.certum.pl/ bądź http://www.pwpw.pl/. W obu przypadkach podpis elektroniczny wykonywany jest za pomocą unikalnego klucza prywatnego zapisanego na zakupionej karcie kryptograficznej. W uzasadnieniu projektu nowelizacji czytamy jednak, że obecnie dostępność kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest wysoka, a jego koszt niewielki (ok. 300 zł za kwalifikowany podpis elektroniczny z dwuletnim okresem ważności).

 

Projekt nowelizacji zakładający rezygnację ze „zwykłego podpisu elektronicznego” przy rejestracji spółki z o.o. przez Internet jest aktualnie na etapie jego zatwierdzania przez Radę Ministrów. Z dużym prawdopodobieństwem więc, w najbliższym czasie projekt ustawy skierowany zostanie do Sejmu. Projekt ustawy zakłada jej wejście w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Bez względu na to, czy planujecie Państwo założyć spółkę za pomocą portalu S-24, czy też w bardziej tradycyjny sposób, z pewnością warto zawiązać współpracę z doświadczonymi specjalistami, którzy doradzą we wszystkich kwestiach prawnych związanych z Państwa działalnością gospodarczą. W zakładce PRAWO SPÓŁEK znajdziecie Państwo wszystkie konieczne informacje dotyczące zakresu oferowanych przez naszą kancelarię usług. Zapraszamy do współpracy!

 
Powrót