Wczytywanie...

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI W BRANŻACH INNOWACYJNYCH

Założenie spółki dla przedsiębiorców związanych z nowymi technologiami oraz innowacyjnymi produktami ma stać się łatwiejsze i bardziej odformalizowane. Propozycja zmiany kodeksu spółek handlowych i wprowadzenie do niego kolejnego typu spółki - Prostej Spółki Akcyjnej jest obecnie na etapie konsultacji ministerialnych. Celem tego projektu jest wspieranie rozwijających się obecnie nowo rejestrowanych firm, tzw. start-upów, w zakresie szybkiej rejestracji spółki z wykorzystaniem możliwości założenia spółki poprzez system internetowy, niski próg kapitału zakładowego, wprowadzenie różnych opcji inwestowania w przedsięwzięcie, czy w razie niepowodzenia innowacyjnego pomysłu prosta procedura likwidacyjna.


Obecnie dostępne formy spółki do start-upów

Obecnie dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej bywają niewystarczające dla potrzeb start-upów. Zazwyczaj wybierania jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą można obecnie zarejestrować przez portal S24. Niestety, spółka z o.o. pozwala tylko na ograniczoną współpracę pomiędzy pomysłodawcą innowacji-inwestorem czy pracownikami wnoszącymi wkład twórczy w rozwój technologii. Czasami przedsiębiorcy korzystają z bardziej kosztownego i wymagającego więcej formalności rodzaju działalności gospodarczej, czyli spółki akcyjnej, która jest z kolei opcją na późniejsze wejście firmy na NewConnect.


Prosta Spółka Akcyjna (PSA)

PSA, która jest obecnie na etapie prekonsultacji, stać się ma złotym środkiem pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a spółką akcyjną. Istotną cechą PSA ma być możliwość wydawania szczególnego rodzaju akcji obejmowanych przez osoby fizyczne w zamian za pracę lub wkład intelektualny bez konieczności wyceny na początkowym etapie działalności. Poza tym PSA ma różnego rodzaju akcje z różnym zakresem prawa i obowiązków, dla przykładu: akcje założycielskie (dla pomysłodawców projektu), akcje inwestorskie (dla inwestorów zaangażowanych kapitałowo), akcje pracownicze czy akcje dla doradców (np. doradztwo prawne czy księgowe).

Przy PSA planowane jest również wprowadzenie do kodeksu spółek handlowych modelowych klauzul regulujących relacje między akcjonariuszami. Klauzule mogą być związane ze zbywaniem akcji, wyjściem ze spółki przy klinczu decyzyjnym w spółce, przyłączeniem się do sprzedaży akcji przez jednego z akcjonariuszy lub też wymuszeniu sprzedaży akcji przez pozostałych akcjonariuszy (klauzule: drag-along, tag-along, shootout, liquidation preference, vesting). Obecnie tego rodzaju rozwiązana są przedmiotem odrębnych, od statutu spółki, umów inwestorskich, bez regulacji kodeksowej.

Założenia dla PSA są konsultowane w środowisku prawniczym. Nowa regulacja będzie z pewnością sprzymierzeńcem w rozwoju nowych technologii. Tok legislacyjny dla tego projektu będzie aktualizowany na blogu.

Powrót