Wczytywanie...
Cyryl Romejko Kancelaria Radców Prawnych Miśkowicz Pach i Partnerzy

Cyryl Romejko

RADCA PRAWNY, RZECZNIK PATENTOWY

WYKSZTAŁCENIE

• Polska Izba Rzeczników Patentowych - rzecznik patentowy
• Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie - radca prawny
• Uniwersytet Jagielloński - studia prawnicze ukończone z wynikiem bardzo dobrym
• Uniwersytet Jagielloński – licencjat na kierunku filozofia
• Szkoła Prawa Austriackiego (Schule des Österreichischen Rechts) na Uniwersytecie Jagiellońskim

SPECJALIZACJA

• prawo autorskie
• prawo własności przemysłowej – znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, patenty
• prawo ochrony konkurencji
• ubezpieczenia, postępowania likwidacyjne, postępowania odszkodowawcze
• legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce
• obsługa prawna podmiotów zagranicznych

JĘZYKI OBCE

• angielski
• niemiecki

Cyryl Romejko specjalizuje się w sprawach związanych z własnością intelektualną, że szczególnym uwzględnieniem problematyki rejestracji i ochrony znaków towarowych. Jego praca magisterska pt. „Public policy in trade mark law from Polish and European perspective” została wyróżniona w XI edycji konkursu na pracę z zakresu własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców indywidualnych i spółek doradza w skutecznym wykorzystaniu i ochronie przysługujących im praw na dobrach niematerialnych, bada tzw. czystość rejestracyjną znaków towarowych, przygotowuje i analizuje zapisy umów dotyczących praw autorskich i własności przemysłowej (m.in. umowy licencyjne, umowy przenoszące prawa, umowy o zachowaniu poufności). Współpracuje z radcami prawnymi z Kancelarii Miśkowicz Pach i Partnerzy z siedzibą w Krakowie w związku z reprezentacją przedsiębiorców przed Urzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Allicante (dawniej: Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, tzw. OHIM) zarówno w postępowaniach rejestracyjnych, jak i spornych.

Posiada tytuł rzecznika patentowego.

Ponadto, w swej praktyce zawodowej od 2013 roku doradza oraz reprezentuje klientów Kancelarii przed sądami w Krakowie w licznych sporach ubezpieczeniowych.

Współpracę z Miśkowicz Pach i Partnerzy Kancelarią Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie rozpoczął już na etapie studiów.

Powrót