Wczytywanie...
partner

Joanna Śliwa

RADCA PRAWNY - PARTNER

WYKSZTAŁCENIE

• LL.M. - Catholic University of America Columbus School of Law (USA, Waszyngton)
• radca prawny - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
• Uniwersytet Jagielloński - studia prawnicze ukończone z wyróżnieniem
• Uniwersytet Jagielloński - studia podyplomowe dla tłumaczy tekstów specjalistycznych (j. angielski)
• Uniwersytet w Tilburgu (Holandia) - studia semestralne na Wydziale Prawa
• Uniwersytet w Salzburgu (Austria) - Letnia Szkoła Europejskiego Prawa Prywatnego (Salzburg Summer School of European Private Law)
• Uniwersytet Jagielloński / Catholic University of America Columbus School of Law (USA, Waszyngton) - Szkoła Prawa Amerykańskiego (American School of Law)

SPECJALIZACJA

• nieruchomości
• ochrona danych osobowych, e-commerce
• obsługa podmiotów z branży IT
• obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych
• prawo upadłościowe
• obsługa prawna podmiotów zagranicznych

JĘZYKI OBCE

• angielski
• niemiecki

Głównym obszarem specjalizacji Joanny Śliwa są sprawy związane z obrotem oraz wynajmem nieruchomości w Krakowie oraz poza jego granicami, w szczególności analiza umów deweloperskich, badanie stanu prawnego nieruchomości, opracowywanie warunków najmu powierzchni komercyjnych oraz prawne przygotowywanie transakcji zbycia i zakupu nieruchomości. Przeprowadza również audyty przedsiębiorstw pod kątem ochrony danych osobowych oraz opracowuje pełne pakiety dokumentacji w tym zakresie. Doradza przy transakcjach obejmujących transfery danych oraz przygotowuje regulaminy i polityki prywatności dla podmiotów prowadzących działalność online. W zakresie jej bieżącej zawodowej praktyki istotne miejsce zajmuje także stała obsługa prawna spółek oraz obsługa prawna firm i przedsiębiorstw, w tym podmiotów z branży IT, dla których tworzy bądź opiniuje typowe dokumenty, najczęściej z udziałem czynnika zagranicznego (framework agreement, maintenace agreement, SAAS, TAAS, SoW, NDA, DPA). Joanna Śliwa świadczy ponadto kompleksową obsługę prawną dla wspólnot mieszkaniowych, zajmując się prawnymi aspektami ich bieżącego funkcjonowania i zarządzania oraz dochodzeniem roszczeń w ich imieniu. Reprezentuje też interesy poszczególnych uczestników procesu upadłościowego, zarówno od strony upadłego, jak i wierzycieli. Działając jako prawnik w Krakowie oraz wykorzystując biegłą znajomość prawniczego języka angielskiego obsługuje podmioty zagraniczne (spółki, klientów indywidualnych), pomagając im w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz nabywaniu majątku w Polsce. Joanna Śliwa uczestniczyła jako mówca w konferencji pt. Ideas for New Contract Law – the Acquis Principles and Proposals for Modernization of Polish Contract Law (Kraków, 2007), w ramach tzw. Common Frame of Reference – projektu Komisji Europejskiej dotyczącego stworzenia wspólnego prawa umów dla UE. Jest autorką serii wywiadów z profesorami, prawnikami oraz sędziami amerykańskimi na temat prawa i edukacji prawniczej w porównawczej perspektywie polsko-amerykańskiej (TBSP UJ, 2009; ISSN - 1689-9601) oraz raportu na temat edukacji prawniczej w Polsce, przygotowanego na zlecenie Public Interest Law Institute w Nowym Jorku (USA) (2010). Brała udział w konferencji Prawo dla Obywatela zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych oraz Polsko – Amerykańską Fundację Wolności jako ekspert Instutu Prawa i Społeczeństwa, wygłaszając referat na temat różnych form edukacji prawnej (2012) oraz współpracowała przy tworzeniu raportu Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery (INPRIS, ISBN 978-83-930427-3-9). Zdała egzaminy International Legal English Certificate (ILEC) oraz Certificate in Advanced English (CAE) uzyskując najwyższe oceny. Doświadczenie prawnicze zdobywała m. in. w Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. (Warszawa, 2008). Od 2009 r., w ramach działalności podmiotów: Kancelarii Radcy Prawnego Marcina Miśkowicza, a następnie Kancelarii Radców Prawnych MIŚKOWICZ PACH i Partnerzy, przeszła pełną drogę zawodowego rozwoju, od praktykanta, przez pracownika, aplikanta, aż po wspólnika, którym została w 2013 r. Jej zamiłowanie do prawa amerykańskiego oraz tamtejszego modelu nauczania, wyniesione jeszcze z czasów studiów, zaowocowało ukończeniem podyplomowych studiów prawniczych na Catholic University of America w Waszyngtonie oraz uzyskaniem tytułu LL.M. (2018).

Powrót