Wczytywanie...

Podatek od nieruchomości – najważniejsze informacje

Nie tylko właściciele nieruchomości, ale także użytkownicy wieczyści i posiadacze samoistni zobowiązani są do opłacania podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej

VAT – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Tzw. duża nowela VAT, która wejdzie w życie z początkiem 2017 r., w zamierzeniu ustawodawcy ma uszczelnić ściągalność tego podatku i przeciwdziałać nadużyciom.

Czytaj więcej

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Powszechnie wiadomo, że sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, może skutkować obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego w stawce 19% (art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Czytaj więcej