Wczytywanie...

Wzór przemysłowy – prawo od ręki, ochrona… niekoniecznie

Jednym ze sposobów ochrony wykorzystywanej przez przedsiębiorcę formy produktu jest jej rejestracja w charakterze wzoru przemysłowego.

Czytaj więcej

Prawo autorskie dla przedsiębiorcy – najważniejsze zagadnienia

Każdy przedsiębiorca, nawet jeśli jego działalność nie jest związana z przemysłem artystycznym czy technologicznym, ma do czynienia z prawem autorskim, być może czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Czytaj więcej

Umowa na korzystanie z oprogramowania w przedsiębiorstwie

Z uwagi na rosnącą informatyzację wszystkich dziedzin życia, coraz więcej przedsiębiorców korzysta na potrzeby prowadzonej działalności z programów komputerowych…

Czytaj więcej

Znak towarowy firmy – kiedy sprawdzić czystość oznaczenia?

Przed zgłoszeniem do rejestracji znaku towarowego profesjonalny pełnomocnik przeprowadza badanie tzw. czystości oznaczenia, co właściwie sprowadza się do sprawdzenia, czy inny przedsiębiorca nie zarejestrował już podobnego znaku.

Czytaj więcej

NOWA PROCEDURA REJESTRACJI ZNAKÓW TOWAROWYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM RP

Nowe – obowiązujące od 15 kwietnia 2016 roku – zasady postępowania z wnioskami o rejestrację znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP wprowadzają dość rewolucyjne zmiany w procedurze zgłoszeniowej.

Czytaj więcej