Wczytywanie...

Prosta spółka akcyjna

Pierwszego lipca 2021 r. w życie wchodzi zmiana Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca do polskiego porządku prawnego prostą spółkę akcyjną (PSA), która ma stanowić pomost pomiędzy obecnymi spółkami kapitałowymi a spółkami osobowymi, łączący osobowość prawną spółki i brak osobistej odpowiedzialności akcjonariuszy za jej zobowiązania z elastycznym i odformalizowanym sposobem kształtowania i zarządzania spółką.

Czytaj więcej

Rezygnacja ze „zwykłego podpisu elektronicznego” przy rejestracji spółki z o.o. przez Internet

W obecnym stanie prawym, Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość zawiązywania przez Internet trzech rodzajów spółek, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej.

Czytaj więcej

APORT DO SPÓŁKI – PRZEDMIOT I KONSEKWENCJE JEGO WNOSZENIA DO SPÓŁKI

Wniesienie wkładu przez wspólnika jest jednym z podstawowych jego obowiązków w związku z uczestnictwem w spółce.

Czytaj więcej

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI W BRANŻACH INNOWACYJNYCH

Założenie spółki dla przedsiębiorców związanych z nowymi technologiami oraz innowacyjnymi produktami ma stać się łatwiejsze i bardziej odformalizowane.

Czytaj więcej